İçeriğe geç

Hakkımızda

manifestomuz

Temel yaşamsal ihtiyaçlarımızdan biri Sağlık. Dünyada sağlık hizmetlerine erişim; sosyal ve ekonomik koşulların yanısıra sağlık politikalarından etkilenen ülkeler, topluluklar ve bireyler arasında farklılık göstermekte. Son 10 yılın verilerine bakacak olursak; Dünyadaki nüfusun yaklaşık 8’de 2’si açlık sınırında yaşarken sağlık hizmetlerine adaletli bir erişim sağlayacaklarını düşünmek hayal olur. Üstelik Dünya’da her yıl 8,3 trilyon doların sağlık hizmetlerine harcandığı bildirilmekte. Gelir adaletsizliği, insanların en temel insani ihtiyaçlarından olan sağlık hizmetine erişmelerinin önünde en büyük engel olarak karşımıza çıkmakta. Tüm Dünya’da teknoloji hızla ilerlerken bu ilerlemenin sağlık hizmetlerine ulaşmakta oldukça yavaş kaldığını görmekteyiz. Teknolojik gelişmelerin ve yeni çağın vaat ettiği kolay yaşamak ve hizmetlerde ucuzlamanın aksine her geçen gün insanlar devlet güvencesinden uzak, sigorta şirketlerinin ve sağlık holdinglerinin faiş fiyatlarına ve göstermelik hizmetlerine muhtaç bırakılmaktadırlar. Paran kadar sağlık mantığıyla hastaneler bir şifa kuruluşu olmanın uzağında birer ticarethane olarak şekillenmektedirler.

B&W Healing Center olarak tüm bu eşitsizlikleri görüyor ve kendimizi sorumluluk altında hissediyoruz. Sağlıklı olduğumuz ölçüde üretim yapabiliriz. Sağlıklı olduğumuz ölçüde yaşamdan keyif alabiliriz. Önlenebilir veya iyileştirilebilir sağlık sorunları nedeniyle insanların hayat kalitelerini, hatta hayatlarını yitirmeleri bizim için kabul edilebilir değil. Dünyanın neresinde olursa olsun insanların sağlık hizmetleri için gelirlerinin çok üstünde harcamalar yapmak zorunda kalmaları, hatta insanlıkları ile, onurları ile sınanmalarının karşısındayız. Bizim sunduğumuz hizmetin birçok kişiye ulaştırılması ve yaygınlaştırılması sayesinde, sağlık hizmetine ulaşmak için özel sigortaların ve sağlık kuruluşlarının soyguna dayalı sistematiklerinin önüne geçilecektir. Sağlık için harcanan otelcilik harcamalarının ise araştırma geliştirme ve yeni keşiflere aktarılması konusunda örnek teşkil etme niyetindeyiz.

Bize göre; aşırı uzmanlaşmanın getirdiği vasıfsızlaşmaya teslim olmadan, sağlığı bütünsel görerek, kadim bilgileri yok saymadan, tamamlayıcı tıp uygulamalarını 20. yüzyıl tıbbıyla entegre ederek kaliteli sağlık hizmetinin yolu açılabilir. Merkezimiz bünyesinde Şifa Köyünü kurduk. Disiplinlerarası ekibimizle, düşük bütçeli teşhis, takip ve tedavi teknikleri geliştirdik. Şimdi sizlerin kullanımına sunuyoruz. Sizleri sağlığınıza sahip çıkmaya ve bu yolda bizimle birlikte ilerlemeye çağırıyoruz. Her gün sizlerden ve ihtiyaçlarınızdan öğreneceğimiz çok şey olacak. Dünyanın geleceği karanlık senaryolar ve bireysel çözümlere teslim edilmiş iken, kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için sadece pahalı olmayan yeni bir yol var. Birlikte sağlığı metalaşmadan kurtaralım, tekrar ait olduğu yere, insanlığa iade edelim. Sağlıklı nesillerin yeşereceği bir gelecek için sessiz çoğunluk olarak birleşelim.

Berivan Tunca Kimdir?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı. Şu an Bodrum’da kendi kliniğini işletiyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra enfeksiyon hastalıkları ile 2007’de Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tanıştı. 5 yıl süren uzmanlık eğitimi sürecinde oldukça aktifti. HIV pozitif bireylerin derneklerinde çalışmaktan Fransa’da ECDC’nin epidemiyoloji eğitimlerine katılmaya, İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği bünyesinde Asistan ve Genç Uzman Hekimler için organizasyonlar düzenlemeye, hatta belgesel film çekimi yapmaya, yine enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji alanındaki birçok dernekte aktif çalışmaya kadar her alanda eli vardı. Daha sonra 2013 yılında uzmanlık belgesini alır almaz soluğu enfeksiyon hastalıkları için cennet sayılabilecek Güneydoğu Anadolu Bölgemizin en güzel ili Mardin’de aldı. Burada 7 yıl boyunca birçok faaliyet yürüttü. 2014-15 yılları arasında Mardin Hepatit B ile Mücadele Komisyonunun kuruculuğunu ve faaliyetlerini gerçekleştirdi. Onlarca salgında koruyucu hekimlik hizmetleri ile birlikte çalıştı. Kızıltepe Devlet Hastanesi sürecinde yaklaşık 2000 civarında Hepatit B hastası takip etti, yaptığı çalışmalarla Türkiye genelinde 2 tane ödül kazandı. Kızıltepe’yi tüm Türkiye’ye duyurdu, BUHASDER bünyesindeki çok değerli hocalarla birlikte birçok etkinlik ve bilinçlendirme faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde kronik enfeksiyon hastalarının teşhis, tedavi ve takip olanaklarına sağlıklı bir şekilde ulaşamadıklarını görünce kendisini online ortama kopyalamaya karar verdi.

SİZLER İÇİN BURDAYIZ…

Kronik enfeksiyon hastaları

Acil hizmete/bilgilendirmeye ihtiyaç duyanlar, hasta yakınları

Aşılar, koruyucu önlemler vb konularda bilgi arayanlar

Ekibimiz

Hasan Yılmaz

Gastroenteroloji uzmanı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışıyor, doçentlik dosyasını verdi. Berivan ile Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde asistanlık döneminde tanıştılar, uzmanlık eğitimi süreleri dahiliyede 4 yıl iken enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolojide iki ana dal eğitimi olduğu için 5 yıldı. Hasan dahiliye asistanı idi, Berivan’dan önce mezun oldu ve Midyat Mardin’e mecburi hizmete gitti. Daha sonra mecburi hizmeti bitince Kocaeli Üni’e yan dal gastroenteroloji için sınavla geçiş yaptı. O sırada Berivan’ın asistanlık eğitimi bitti ve Kızıltepe’ye uzman olarak mecburi hizmete gitti. Berivan Mardin’de iken Hasan bu sefer de gastroenteroloji yan dalı için mecburi hizmet yapmak amacıyla Mardin Devlet Hastanesine geldi. Birlikte özellikle hepatit alanında birçok çalışma yürüttüler. Sonrasında da dostlukları devam etti. HXV projesi Hasan’a aktarıldığında yılların getirdiği güven duygusuyla Berivan’a beni her türlü yazabilirsin, ben de son dönemde teletıbbın yasalaştırılması ile benzer düşüncelere kapılmaya başlamıştım dedi.

Ahmet Cem Yardımcı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı. Mersin MedicalPark hastanesinde çalışmakta şu an. Daha önce İstanbul’da devlet ve özel olmak üzere farklı kurumlarda çalıştı. Berivan’la yollarının kesişmesi asistanlık dönemine rastlar. Berivan Okmeydanı EAH’de, Cem Samatya EAH’de idi. Asistanlık faaliyetlerini birlikte yürüttüler, hatta uzmanlık sınavına bile birlikte çalıştılar. Daha sonra mecburi hizmet kurasına da birlikte girdiler. Mardin’e gitme konusunda yazı tura attılar, şanslı olan Berivan’dı. Ama Cem de çok uzağa gitmedi, hemen yanıbaşına Urfa’ya gitti, orda yüzlerce hastaya çok büyük hizmetler sundu. Berivan’la Cem Board sınavına da Karaciğer biyopsisi kursuna da beraber gittiler. Her zaman birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Ekipteki diğer kişiler gibi Cem de insanlığa faydalı işler yapmak istiyor. Eşi Gülay, oğlu Leon ve dört ayaklı kızları Mia ile çok mutlu bir aile yaşantıları var.

Sema Tekin Şahin

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, Alanya Alaaddin Keykubat Üni afiliye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışıyor. Berivan Kızıltepe’de mecburi hizmette iken Sema da onun yanına atandı. Birlikte çalıştıkları dönemde oldukça uyum içinde ve iş bitirici bir çalışma düzeni kurdular, birçok bilimsel çalışma yürüttüler. Berivan her projesinde Sema’ya ve eşi Osman’a danışır, birlikte çalışmak ister. HXV projesi Sema gibi devlet kurumunda çalışanlar için çok büyük bir fırsat yaratacak. Sema’nın son güncellemelere hakim olması ve daha önce Berivan’la birlikte çalışmış olmalarından dolayı çalışma sistematiğine aşina olması ikisinin bu projede ivmeyi arttırıcı güç olmalarını sağlayacak.

Hilal Ünalmış Duda

Hepyaşam derneği başkanı. Berivan ile BUHASDER Kongresinde tanıştılar, neredeyse 7 yıl olmuştur. O zamandan beri hepatit konusunda her zaman karşılıklı fikir alışverişinde bulunurlar. Yeni projeler için her zaman açıktırlar. HXV projemizi duyunca Hilal hanım oldukça mutlu oldu. Son 2 yıldır kronik enfeksiyon hastalıklarının ihmal edilmesi ve bilim dünyasının yaşadığı şoku yavaş yavaş atlatmaya çalışmasıyla bu proje güzel bir başlangıç olabilir dedi. Birleşmiş milletler, DSÖ ve Avrupa hepatit organizasyonları ile görüşmede ve projemizi onlara sunarak fonlamada mutlaka destek olmak istediğini söyledi. Haziran’ın 3. haftası Londra’da düzenlenecek EASL kongresine birlikte gitmeyi önerdi.

faaliyetlerimiz